E-parduotuvė

1. „Kopos“. Įrėminto darbo 1×1 m kaina 140-170 eur

„…peizažo fotografijos pagrindinis tikslas – tirti ir meniškai bei filosofiškai įprasminti mūsų vietą  pasaulyje“ (Susan Bright, Londonas)

 

2. „Gelmių medis“

Vanduo ir medis – du stiprūs simboliai. Vanduo, susiję su mūsų gyvybės pradžia,  atsinaujinimu per panirimą į paslaptingas pasąmonės gelmes. Medis  – lietuvių šaknys ir stiprybė.

50×50 cm = 80 eur + įrėminimas

100×100 cm =  110 eur + įrėminimas